Οικοδομώντας ένα βιώσιμο μέλλον για τη Σομαλία

Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε επιχορήγηση ύψους $80 εκατ. για τη Σομαλία προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι κυβερνητικές προσπάθειες  για διεύρυνση της … Περισσότερα