Καὶ ἐγένετο ὕδωρ

Το Ισραήλ βρίσκεται μεταξύ των κρατών, που αντιμετωπίζουν κλιμακούμενα προβλήματα λόγω έλλειψης νερού (water scarcity). Μια πενταετία ισχνών αγελάδων σε … Περισσότερα