Όχι και τόσο Παγκόσμιο το Παγκόσμιο Σύμφωνο περί μετανάστευσης

Η Τσεχία αποφάσισε να προσχωρήσει στις τάξεις των ευρωπαϊκών χωρών, που θα απορρίψουν το Παγκόσμιο Σύμφωνο περί ασφαλούς, ειρηνικής και … Περισσότερα