Διεθνής Διαφάνεια κατά Eurogroup

Η Διεθνής Διαφάνεια δημοσίευσε έκθεση με την οποία επικρίνει την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει το Eurogroup, παρά τη σοβαρότητα των αποφάσεων … Περισσότερα